Universitatea Sapientia din Cluj Napoca

Adresa: Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Județul Kolozs, Románia
Telefon: +40- 72 788 890
Fax: +40 364 410 069

Kolozsvár Erdély történelmi és szellemi központja, számtalan magyar vonatkozású látnivalóval (Szent Mihály-templom, Mátyás király szülőháza, Fellegvár, Farkas utcai templom, Szabók bástyája, Bánffy-palota, házsongárdi temető stb.). Színházaival, operáival, felsőfokú oktatási intézményeivel, számos középiskolájával, könyvtárával fontos kulturális központként az erdélyi magyar felsőoktatás fellegvára. A pezsgő kulturális és tudományos élet évtizedek óta vonzza ide az erdélyi magyar diákok ezreit, itt szereznek alap-, magiszteri vagy doktori képzés után oklevelet. Itt ismerkednek meg a tudományos élet mellett a színházi, filmes és irodalmi élet jeles képviselőivel: nemzetközi színházfesztiválok, filmfesztiválok, könyvvásárok, koncertek minden évben Kolozsvárra hozzák Európa kulturális elitjét. Ugyanakkor itt várja őket a sokszínű diákélet, a sokféle szórakozási lehetőség is: kávéházak, éttermek, szórakozóhelyek szolgáltatják az egyetemista élet színes hátterét.
A Sapientia EMTE 2002-ben hozta létre kolozsvári oktatási helyszínét, a Természettudományi és Művészeti Kart, amelynek székhelyéül a belváros szívében levő neves műemléképületet, a Bocskai-házat választotta. Tíz év elteltével a kolozsvári kar saját fejlesztésbe kezdett: 2010-ben letette alapkövét az új, tordai úti ingatlannak, amelyben 2013 őszén indult el az oktatás.
A kolozsvári helyszín fő értékekként a színvonalas diák- és piaccentrikus oktatást, a szellemi és intézményi nyitottságot, rugalmasságot képviseli. Közel háromszáz hallgatóval, illetve mintegy ötven külföldi és hazai jól képzett oktatóval, magyar adminisztrációval, alacsony tandíjakkal, halmozható és speciális ösztöndíjakkal, valamint egy 30 személyes bentlakással várja az új hallgatókat. Az oktatás minőségét továbbá a jól felszerelt tv- és filmstúdió, környezettudományi és médialaboratóriumok, illetve a Tonk Sándor Könyvtár szakkönyv- és folyóirat-állománya biztosítja.
A kolozsvári kar a környezettudomány szak indításával kezdte el működését, és ma már hat sikeresen leállamvizsgázott évfolyamot tudhat magáénak. A kínálat 2003-ban a filmművészet, fotóművészet, média szak, majd 2006-ban a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak bevezetésével bővült, legfrissebb szakunk, a jog szak pedig 2010 szeptemberében indult be. Hallgatóink mind a négy szak esetében sikeresen szerepeltek szakmai konferenciákon, filmfesztiválokon, fotókiállításokon és más tudományos rendezvényeken.
A kar minden tavasszal Nyílt Napot szervez, amely keretében a karon működő szakok képviselői (oktatók, hallgatók és meghívottak) különböző tevékenységekkel, programokkal várják az ide látogató középiskolás diákokat: bevezetik őket az egyetemi előadások, kutatások világába, versenyekkel, játékokkal, előadásokkal várják őket az ilyenkor különleges program szerint működő könyvtárban, laboratóriumokban. Ugyanakkor a Nyílt Nap remek lehetőség arra is, hogy a középiskolás diákok a felvételivel, oktatással, hallgatói élettel és általában az egyetemista élettel kapcsolatos kérdéseikre közvetlen választ kaphassanak a Kolozsváron tevékenykedő oktatóktól és hallgatóktól.
Az egyetem keretei között zajló hallgatói élet pezsgését évek óta a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) biztosítja. Az HÖK elsődleges feladata a hallgatók érdekeinek képviselete az egyetemi és kari szintű döntéshozatalban, ugyanakkor emellett számos minőségi kulturális és sportesemény szervezője: gólyabálok, gólyatáborok, pályázatírói képzések, játékestek, kirándulások, focimeccsek szervezésével HÖKkentik meg a hallgatókat. Részletek a http://khok.sapientia.ro/ honlapon találhatóak.
magunkról, rólunk, a sapientiáról, az egyetemről, a karról, bemutatkozás, kik vagyunk, sapientia

Facultăți universitare
Descrierea facultății:

A filmművészet, fotóművészet, média szak olyan fiatalokat vár, akik érdeklődést mutatnak a filmek iránt, szeretnek fotózni, és már kipróbálták a filmezést is, vagy úgy érzik, örömmel készítenének filmet. Ha te is ezek közé tartozol, és ezt választod, akkor itt megismerkedhetsz a filmművészet alapjaival, megtanulhatod, hogyan kell a kamerát kezelni, az ötleteidből kész forgatókönyvet írni, filmet rendezni és operatőri munkát végezni.
Az elsőéves általános, alapozó képzés után háromféle szakosodási lehetőség közül választhatsz:

  • film- és tévérendezői szakirány,
  • film- és tévéoperatőri szakirány,
  • audiovizuális kommunikáció (forgatóköny- és reklámírás, filmelmélet).

További információ: http://film.sapientia.ro


Subiecte principale:

Filmtörténet, Filmelmélet és filmelemzés, Vizuális nyelv, Fotográfia, Filmrendezés, Tévérendezés, Operatőri ismeretek, Vágás, Forgatókönyvírás és dramaturgia, Filmes marketing és menedzsment, Képelmélet, Művészettörténet.

Descrierea facultății:

A szak célja a korszerű és gyakorlatias jogi szakismereteket átadása. A végzett hallgató ismeri a román jogrendszer fő jogterületeit és az alapvető jogintézményeket, elméleti és gyakorlati ismeretei alkalmassá teszik a jogászi tevékenységre. A szak koncepciója két szempontból is újszerű a más karokon folyó jogi oktatáshoz viszonyítva.
A képzés kétnyelvű, román-magyar képzés. A kétnyelvűség pontosan megtervezett: egyes tárgyak (polgári jog, büntetőjog, polgári eljárási jog, büntető eljárási jog) román, más tárgyak magyar nyelven hallgathatóak. A román nyelv és szaknyelv legmagasabb fokú ismerete nélkülözhetetlen, hogy a jogászi pályán a végzett hallgatók megfelelően érvényesüljenek. A magyar szaknyelv ismerete viszont lehetővé teszi, hogy egyszerre két uniós nyelven, magas színvonalon is végezhessék tevékenységüket. A román jogszabályok által biztosított nyelvi jogokat csak így lehet tartalommal feltölteni.
A képzés összekapcsolja az elméleti és gyakorlati, a román és az európai közösségi jogi elemeket, hogy az eddig létező jogi oktatást a nyugat-európai egyetemi tapasztalatok alapján korszerűsítse. A hallgatók gyakorlati ismereteinek elmélyítését és készségeinek fejlesztését közigazgatási és igazságszolgáltatási szakmai gyakorlat segíti elő. Az oktatási és kutatási munka során ugyanakkor a szak felvállalja a kolozsvári és erdélyi jogászképzés hagyományait is.

A képzés időtartama: 8 félév
További információ: http://jog.sapientia.ro


Număr de locuri: 26

Subiecte principale:

Az egyetemi képzés időtartama négy év, vagyis nyolc szemeszter. Az oktatott jogi tárgyak négy nagy csoportba sorolhatóak: alapozó tárgyak, közjogi tárgyak, büntetőjogi tárgyak és civilisztikai (magánjogi) tárgyak. A jogi alaptárgyak mellett a hallgatók társadalomtudományi képzésben is részesülnek, illetve a képzés fontos része az idegen nyelv. A hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően a kötelező tárgyak mellett három képzési irány közül választhatnak: román és európai gazdasági jog, román és európai közigazgatási jog, illetve alapjogok, emberi jogok, kisebbségi jogok. A készségek fejlesztése, jogesetek megoldása, retorikai képességek fejlesztése a jogászképzés szerves részét képezi. A képzés magas színvonalát romániai és külföldi minősített oktatók biztosítják. A viszonylag kicsi, negyven fős évfolyam biztosítja, hogy az oktatók és a diákok között jó személyes kapcsolat alakul ki. A könyvtárban román, magyar és más nyelvű jogi szakkönyvek aktuális és széles választéka biztosítja a képzés szellemi hátterét. A szakkönyvállomány folyamatosan bővül. A könyvtárban román és külföldi szakfolyóiratok is megtalálhatóak. A hatályos román joghoz való hozzáférést elektronikus jogszabálytár biztosítja. A szak külföldi kapcsolatai révén a hallgatók külföldi konferenciákon, versenyeken vehetnek részt.


Sistem de punctare pentru admitere:

Érettségi átlag: 50%
Képességfelmérő írásbeli: 50%


Oportunități de locuri de muncă:

A szakon szerzett tudással, a megfelelő szakvizsgákat követően, bírói, ügyészi, ügyvédi, közjegyzői, jogtanácsosi pályákon lehet elhelyezkedni. Az egyetem keretében folyó jogi oktatás szándéka, hogy az itt végzett hallgatók képesek legyenek sikeresen felvételizni az Országos Magisztrátusi Intézetbe, hogy bírói vagy ügyészi pályára léphessenek, vagy sikeresen felvételizzenek az ügyvédi kamarába.

Descrierea facultății:

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére, a környezeti problémák hatékony megoldására és hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához.

A képzés időtartama: 6 félév
További információ: http://kt.sapientia.ro


Număr de locuri: 12

Subiecte principale:

Az első évben a főbb természettudományok (földrajz, fizika, kémia, biológia, geológia) alapismereteit sajátítják el a hallgatók. A tananyag lehetőséget biztosít nem reál osztályból érkezőknek is a felzárkózásra. Másodéven a környezeti problémák és jelenségek tanulmányozására kerül sor (környezetföldrajz, környezetfizika, környezetkémia, ökológia, környezetgeológia). Harmadéven a hallgatók olyan tantárgyak közül választhatnak, amelyekkel tudásukat a laboratóriumokban, terepen, hatástanulmányok elkészítésében vagy elméleti vonalon gyümölcsöztetik.


Sistem de punctare pentru admitere:

Érettségi átlag: 100%


Oportunități de locuri de muncă:

Mivel az Európai Unió kiemelten foglalkozik a környezetvédelemmel, a környezeti problémákkal kapcsolatos szabályozásokkal, számos munkalehetőség nyílik közigazgatásban (megyei és helyi tanácsoknál), környezetvédelmi felügyelőségeknél, közegészségügyi intézeteknél, laboratóriumokban, civil szervezeteknél és cégeknél (környezeti szaktanácsadóként), oktatásban és kutatásban egyaránt.

Descrierea facultății:

A szakunkon folyó képzés többirányú, annak érdekében, hogy végzős hallgatóink munkalehetősége minél nagyobb lefedettségű legyen. Eszerint alapos ismereteket sajátíthatnak el az Európai Unió létrejötte, működése és a mögötte álló jogrendszer és intézményrendszer tekintetében. A tantárgyak másik csoportja az állami szervek működésére vonatkozik, kezdve a helyi adminisztrációtól egészen a központi szervekig. Továbbá szakunkon jelentős szerepet játszanak a kisebbségi ügyeknek és a regionalizmussal kapcsolatos kérdéseknek szentelt tantárgyak. A hároméves alapképzés kétségtelenül jó bázist teremt nem csak az elhelyezkedésre, hanem a továbbtanulásra és szakosodásra a társadalomtudományok vagy a jog terén.

A képzés időtartama: 6 félév
További információ: http://et.sapientia.ro


Număr de locuri: 26

Subiecte principale:

Bevezetés a politikatudományokba; Nemzetközi kapcsolatok története és elmélete; Európai és nemzetközi intézmények; Az Európai Unió szakpolitikái; Nemzetközi jog; A köz- és magánjog; Világgazdaságtan; Általános szociológia; Európa újkori és jelenkori története; Az európai politikai gondolkodás története. Továbbá emelt óraszámban folyik az idegen nyelvoktatás is (angol és német, valamint francia).


Sistem de punctare pentru admitere:

Érettségi átlag: 50%
Motivációs beszélgetés: 50%


Oportunități de locuri de muncă:

A képzés során hallgatóink több tudományágban kapnak képzést, amely igen rugalmassá teszi az elhelyezkedési lehetőségeket. Románia Európai Unióba való belépésével meglehetősen sok továbbképzési- és álláskínálattal kell számolni az unió különböző intézményeinél. A szakunkon szerzett végzettséggel ezek többségére pályázni lehet. Másik igen jelentős munkakört jelenthet a helyi adminisztrációban vagy a központi kormányzati szerveknél való közhivatalnoki alkalmazás. Több ilyen intézménynél a román állam a magyar nyelv használatának lehetőségét is biztosítja, éppen ezért mindig aktuális munkalehetőségként kínálkozik. Ezen túlmenően hallgatóink civil szervezeteknél és politikai pártoknál is könnyen elhelyezkedhetnek.