Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

Adresa: Kolozsvár, Bocskai (Avram Iancu) tér 13, Județul Kolozs, Románia
Telefon: +40 264 591 368

A beiratkozáskor a jelentkezők által személyesen benyújtott iratcsomónak a következőket kell tartalmaznia:
születési bizonyítvány (eredeti és másolat);
személyi igazolvány (eredeti és másolat);
keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni;
eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricolă);
kézírásos önéletrajz (1 példány);
négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával);
a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
orvosi bizonyítvány, amelynek tartalmaznia kell a vérvizsga és tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra.

Facultăți universitare
Descrierea facultății:

Választható szakirány:

  • Református: http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/felveteli/reformatus_alapkepzes
  • Unitárius: http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/felveteli/unitarius_alapkepzes
    -Evangélikus: http://www.proteo.cj.edu.ro/hu/felveteli/evangelikus_alapkepzes

A képzés időtartama: 8 félév