Universitatea Creştina Dimitrie Cantemir din Cluj Napoca

Adresa: Kolozsvár, Str.Burebista nr.2, Județul Kolozs, Románia
Telefon: +40 364 401 057; +40 264 432 211
Fax: +40 264 432 265
Facultăți universitare