Universitatea Sapientia din Târgu Mureș

Adresa: Marosvásárhely, Târgu-Mureş/Corunca (Marosvásárhely/Koronka), 1C., Județul Maros, Románia
Telefon: +40 265 206 210
Fax: +40 265 206 211

Marosvásárhelyi Kar
A marosvásárhelyi magyar nyelvű műszaki képzés igénye már a rendszerváltozás előtt is ki nem mondott téma volt szűk szakmai körökben, azonban a kar létrejöttének szükségszerűsége 1990-ben hangsúlyosan megmutatkozott, amikor csaknem százezer ember követelt Marosvásárhely központjában önálló magyar tudományegyetemet a hazai magyar közösségnek. A városban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a Színművészeti Egyetem (ma Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem) és a Petru Maior Egyetem állami intézmények mellett, magánegyetemként, a magyar állam finanszírozásával 2001-től működik a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara (MHTK). A kar magyar nyelvű műszaki felsőoktatás legjelentősebb központja, amely országos viszonylatban egyedülálló módon biztosít magyar nyelvű képzést hat mérnöki szakon.
A MHTK 2001-ben hirdetett felvételit először, öt szakra: Szociálpedagógia, Informatika, Mechatronika, Számítástechnika, Automatika és alkalmazott informatika.
A felvételire való jelentkezési arány igazolta az előzetes várakozásokat, hiszen a jelentkezők száma meghaladta a beiskolázási számokat.
Kezdetben a város központjában található Deus Providebit tanulmányi Házban zajlott az oktatás, majd ahogy a diáklétszám növekedett, úgy kellett egyéb helyszíneket is bevonni. A 2003 nyarán elkezdett zöldmezős beruházás eredményeképpen 2006-ban már minden hallgató az új, Marosvásárhely és Koronka határában felépült campusban kezdhette el a tanévet.

A korszerű oktatás kihívásainak minden szempontból megfelelő Campusban három amfiteátrum és mintegy 40 előadóterem és jól felszerelt laboratórium biztosítja a diákok elméleti és gyakorlati felkészülését. Az épület teljes felületén WiFi hálózat teszi lehetővé az internetes hozzáférhetőséget. A földszinten egyetemi kávézó, az alagsorban, pedig étkezde biztosítja az egyetem polgárainak étkeztetését. A kar főépületét körülvevő 27 hektár területen a kertészmérnöki szakos diákok gyakorlatoznak, akik parkosítják a terület egy részét.
A kar infrastrukturális fejlesztése folyamatos: az utóbbi évek legjelentősebb fejlesztése az International Physics House tudománytechnológiai kutatólaboratóriumlétrehozása volt. A beruházás a japán Tokyo Institute of Technology hathatós segítségével valósulhatott meg. A marosvásárhelyi helyszín rövidtávú fejlesztési tervei között szerepel a diákbentlakás, a Procontrol céggel való együttműködési szerződés nyomán létrehozandó kutatási központ felépítése, valamint a Sapientia-Sirius Sportlétesítmény.

a) beiratkozási űrlap, amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije és másolata. A 2017-ben érettségizettek az oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát,
az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket, és tartalmazza az érvényességet, meg azon megjegyzést, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. A sikeresen felvételizők az egyetemre való beiratkozáskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkező egyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja és eredeti oklevelét ott tárolják –az érintett intézmény által kiállított igazolást;
c) születési bizonyítvány eredeti példánya és fénymásolata;
d) személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolata;
e) 2 darab 3cm x 4cm-es fénykép;
f) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
g) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;
h) irattartó mappa.
Esetenként még szükségesek a következők:
i) kiemelkedő versenyeredményeket bizonyító oklevelek, igazolások;
j) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat eredeti példánya és fénymásolata;
k) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok.

http://www.ms.sapientia.ro/data/felveteli_kriteriumok_alapkepzes_2017(1).pdf

Facultăți universitare

Număr de locuri: 30

Subiecte principale:

fölműveléstan
növénytermesztéstan
öntözéstan
növénynemesítés
vetőmag-előállítás
integrált növényvédelem
agrárgazdaságtan


Sistem de punctare pentru admitere:

érettségi átlag: 100%


Oportunități de locuri de muncă:

farmvezető,
oktató, kutató
növénynemesítő
növényvédő szakember
önkormányzati és hatósági szakreferens


Număr de locuri: 40

Subiecte principale:

ipari folyamatirányító-számítógépek programozása
robotok irányítása
operációs rendszerek és számítógépes hálózatok
mikroprocesszorok és mikrovezérlők programozása
számítógép-programozás és technológiák (WEB, mobil eszközök)
analóg és digitális elektronika
villamos gépek és hajtások
digitális jelfeldolgozás
optimalizálási eljárások


Sistem de punctare pentru admitere:

75% az írásbeli vizsgán Matematikából, Informatikából vagy Fizikából elért legnagyobb jegy
25% az érettségi vizsga átlaga vagy érettségi írásbeli vizsgán Matematikából, Informatikából vagy Fizikából elért legnagyobb jegy


Oportunități de locuri de muncă:

számítógépes folyamatirányító rendszerek tervezője és kivitelezője
szoftvertervező, hardver-közeli programozó
elektronikus eszközök és áramkörök tervezője
mesterséges intelligenciával foglalkozó kutató, oktató

Descrierea facultății:

Választható szakok:

  • Magyar-Angol-Román
  • Magyar-Német-Román

A képzés időtartama: 6félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/fordito-es-tolmacs-szak


Număr de locuri: 50

Subiecte principale:

angol nyelv és kultúra
német nyelv és kultúra
román nyelv és kultúra
magyar nyelv és kultúra
terminológia
szaknyelv
fordításelmélet és -gyakorlat


Sistem de punctare pentru admitere:

50% az érettségi vizsga átlaga

  • 25% az érettségi vizsgán Magyar nyelv és irodalom tantárgyból az írásbeli próbán szerzett jegy***
  • 25% az alábbiakban felsorolt jegyek egyike:
    A legfrissebb idegen nyelvi tanulmányok angol / német vizsgaeredményével egyenértékű jegy

Oportunități de locuri de muncă:

fordító
szinkrontolmács
szerkesztő

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 8 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/gepeszmernoki-szak


Număr de locuri: 40

Subiecte principale:

programozás
számítógépes tervezés
forgácsolás elmélete
mechanizmusok
gépelemek
gyártáselmélet
CNC-technológiák
anyagtudományok
szerszámkészülék- és idomszer-tervezés


Sistem de punctare pentru admitere:

érettségi átlag: 50%
az érettségi írásbeli vizsgán matematikából, informatikából vagy fizikából elért legnagyobb jegy: 50%


Oportunități de locuri de muncă:

gépész tervezőmérnök
gyártásirányító mérnök
gyártástervezőmérnök
CNC programkészítőmérnök

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 8 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/infokommunikacios-halozatok-es-rendszerek-tavkozles-szak


Număr de locuri: 40

Subiecte principale:

programozás, adatbázisok, operációs rendszerek, számítógéphálózatok, internetprotokollok, szoftvertervezés
analóg és digitális elektronika, villamos mérések, digitális jel-, kép- és hangfeldolgozás, számítógépes áramkörtervezés
hírközléselmélet, modulációs technikák, rádiókommunikáció, mobil kommunikációs rendszerek, IP telefónia, optikai hálózatok, televíziózás


Sistem de punctare pentru admitere:

75% az írásbeli vizsgán Matematikából, Informatikából vagy Fizikából elért jegy
25% az érettségi vizsga átlaga vagy érettségi írásbeli vizsgán Matematikából, Informatikából vagy Fizikából elért legnagyobb jegy


Oportunități de locuri de muncă:

távközlési rendszerek tervezője, fejlesztője, karbantartója, rendszermérnök
programozó, szoftvertervező, információtechnológia (IT) szakértő és tanácsadó
elektronikus áramkör tervező és programozó
multinacionális, országos, regionális, helyi és vállalati telekommunikációs szakmérnök, vezető
oktató, kutató

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 6 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/informatika-szak


Număr de locuri: 60

Subiecte principale:

programozási nyelvek és technikák
algoritmusok és adatszerkezetek
diszkrét matematika
szoftvertechnológiák
számítógépes grafika
korszerűadatbázis-kezelőrendszerek
informatikai biztonság
webes felületek és mobileszközök programozása


Sistem de punctare pentru admitere:

25% érettségi átlag vagy matek/infó/fizika érettségi jegy
75% irásbeli felvételi vizsgajegy matekből/infóból/fizikából (ha az EMTER-en 7-es jegy fölött teljesítessz, akkor a versenyen szerzett eredményeddel kiválthatod a felvételi jegy 75%-os komponensét)


Oportunități de locuri de muncă:

szoftverfejlesztő
programtervező informatikus
szoftvermérnök
IT-projektmenedzser
rendszergazda
informatika tanár
kutató

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 8 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/kerteszmernoki-szak


Număr de locuri: 50

Subiecte principale:

dísznövénytermesztés
gyógynövénytermesztés
gyümölcstermesztés
gyümölcsfajta-ismeret
szőlőtermesztés
borászat
zöldségtermesztés
kertészeti növények mikroszaporítása, -nemesítése
kertészeti rovartan és kórtan
talajtan és agrokémia
kerttervezés


Sistem de punctare pentru admitere:

az érettségi vizsga átlaga – 100%


Oportunități de locuri de muncă:

kertészmérnök
üzemvezetőa kertészeti ágazatban és az ahhoz kapcsolódótárs-ágazatokban
zöldség-, gyümölcs-, dísznövény-, szőlő-, gyógynövénytermesztő, kertépítő, faiskolai termesztővállalkozóként
növénynemesítő

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 6 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/kommunikacio-es-kozkapcsolatok-szak


Număr de locuri: 40

Subiecte principale:

elméleti ismeretek: interkulturális kommunikáció, intézményi kommunikáció, kommunikációs jog, sajtótörténet, kommunikációelmélet, stilisztika és stílusgyakorlat, tömegkommunikációs rendszerek, reklám, marketing és menedzsment, sajtóműfajok, közkapcsolatok (public relation), művelődéstörténet és művészettörténet, szociológia, szociálpszichológia, politológia, tárgyalási technikák, fogyasztói magatartás.
gyakorlati ismeretek: rádiós ismeretek, fotó és videó, fotózsurnalizmus, kapcsolattartás a sajtóval, hírszerkesztés, PR-termék számítógépes előállítása, PR-termék előállítása audiovizuális eszközökkel, retorika.
specifikus ismeretek: PR a kultúrában, PR a gazdaságban, PR a turizmusban, PR a politikában, PR a civil szervezeteknél, a PR-szakember munkamódszerei.


Sistem de punctare pentru admitere:

az érettségi vizsga átlaga – 50%
az érettségi vizsgán magyar nyelv és irodalom tantárgyból (illetve román nyelv és irodalom – amennyiben a jelentkező román nyelvű gimnáziumban tanult) elért jegy – 50%


Oportunități de locuri de muncă:

Marketingasszisztens és -menedzser, reklámasszisztens és -menedzser, médiamenedzser, kommunikációs szakreferens, újságíró, sajtóreferens, sajtószóvivő, rádiós/televíziós riporter, szerkesztő, hírszerkesztő és -elemző, műsorvezető, PR-menedzser, sajtóasszisztens, reklámgrafikus, arculattervező designer.

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 6 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/kozegeszsegugyi-szolgaltatasok-es-politikak-szak


Număr de locuri: 50

Subiecte principale:

bevezetés a közegészségtanba
fejlődéslélektan
anatómia
élettan
közegészségügyi rendszerek és szolgáltatások
közkapcsolatok menedzsmentje
neveléslélektan
táplálkozáspszichológia
kutatásmódszertan
egészségfejlesztés és egészségnevelés


Sistem de punctare pentru admitere:

érettségi átlag: 50%
50% az érettségi vizsgán Magyar nyelv és irodalom tantárgyból vagyRomán nyelv és irodalom tantárgyból az írásbeli próbán szerzett jegy (amennyiben a jelentkező román tannyelvű gimnáziumban tanult)


Oportunități de locuri de muncă:

közegészségügyi szakemberekként olyan szakterületeken, mint a közigazgatás, egészségügy, tanügy, nonprofit szervezetek, valamint kutatás

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 8 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/mechatronika-szak


Număr de locuri: 50

Subiecte principale:

mechanika
mechanizmusok
számítógépes tervezés (CAD)
rendszerelmélet
analóg és digitális elektronika
CNC vezérlés és programozás
robotok tervezése és vezérlése


Sistem de punctare pentru admitere:

érettségi átlag: 50%
az érettségi írásbeli vizsgán matematikából, informatikából vagy fizikából elért legnagyobb jegy: 50%


Oportunități de locuri de muncă:

mechatronikus mérnök
tervezőmérnök
termékfejlesztő
technológus mérnök
termelési rendszer-szakember
automatizálási szakember
programozó

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 8 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/szamitastechnika-szak


Număr de locuri: 45

Subiecte principale:

programozás, programozási nyelvek
objektumelvűprogramozás
szoftvertervezés
számítógép-architektúrák
operációs rendszerek
számítógépes hálózatok
osztott rendszerek
digitális elektronika
mikroprocesszor-rendszerek tervezése és programozása
mesterséges intelligencia
kriptográfia


Sistem de punctare pentru admitere:

75% az írásbeli vizsgán Matematikából, Informatikából vagy Fizikából elért legnagyobb jegy
25% az érettségi vizsga átlaga vagy érettségi írásbeli vizsgán Matematikából, Informatikából vagy Fizikából elért legnagyobb jegy


Oportunități de locuri de muncă:

szoftvertervezővagy programozó
rendszerintegrátor vagy rendszertesztelő
hálózatok tervezője és kivitelezője
mikroprocesszoros áramkörök és eszközök tervezője és kivitelezője
rendszergazda
oktató, kutató

Descrierea facultății:

A képzés időtartama: 8 félév
További információ: http://www.ms.sapientia.ro/hu/alapkepzesrol-bovebben/alapkepzesi-tanulmanyi-programjaink/tajepiteszet-szak


Număr de locuri: 40

Subiecte principale:

rajz és tervezés
ábrázoló geometria
talajtan
építészet
művészettörténet
néprajz
topográfia
dendrológia és dísznövényismeret
a tájépítészet története
zöldfelület-tervezés
tájtervezés
tájrehabilitáció


Sistem de punctare pentru admitere:

érettségi átlag: 100%


Oportunități de locuri de muncă:

várostervező, kerttervező, -kivitelezőés -fenntartó
önkormányzatoknál, közigazgatási szerveknél építésügyi, településügyi, területfejlesztési szakember
kutatóintézeteknél környezet-, táj- és természetvédelmi szakember