Zeyk Domokos Iskolaközpont

Cím: 535400 Székelykeresztúr, Hargita utca 14 szám, Hargita megye, Románia
Telefon: +40 266 242 383
Fax: +40 266 242 389
Honlap: www.zeyk.ro/

Székelykeresztúron évszázados hagyománya van a szakoktatásnak, amely kisebb- nagyobb megszakításokkal az Unitárius Gimnázium, a későbbi Ipari Líceum épületében zajlott a rendszerváltásig, amikor az említett intézmény átalakult elméleti líceummá.

Néhány év alatt bebizonyosodott,hogy az elméleti oktatás mellett szakoktatásra is szükség van, mivel a VIII. osztályt végzett gyerekek csak egy része ment el Székelyudvarhelyre szakközépiskolákba utazási, meg anyagi nehézségek miatt, a többi nem járt tovább iskolába. Másfelől a helyi vállalatok és cégek is igényelték a szakképzett munkásokat. Beder Tibor főtanfelügyelő már 1995-ben jelezte, hogy Székelykeresztúr az egyetlen város a megyében, amelynek nincs szakiskolája és szakközépiskolája és kérte az Önkormányzat segítségét új iskola létesítésére.

1996-ban indul újra a szakoktatás a Fiatfalvi Általános Iskola mellett, majd 2000- ben a volt Tanítóképző később a Gyermekotthon épületébe költözik. Kezdetben az iskola bérelte a termeket. 1998-ban egy kormányrendelet jogcímen a Gyermekotthon ingatlanjai és lapeszközei megyei köztulajdonba kerülnek, majd hosszas utánajárás következtében a 2003. május 30-án az említett ingatlanok és eszközök a város tulajdonába kerülnek. 2003. május 22.-én önkormányzati határozat alapján a Zeyk Domokos Iskolaközpont használatba kapta a Hargita út 14 sz. alatti iskola épületét, melléképületekkel és a hozzá tartozó területtel együtt. Mindezt a megyei és a helyi Önkormányzat szentesítette a Városi Múzeumban egy ünnepség keretében, amikor sor került egy szimbolikus kulcs átadására az iskolának a megyei Önkormányzat elnöke részéről. Ezt a kulcsot minden évben kicsengetéskor a végzős diákok átadják megőrzésre a XI. osztályos diákoknak.

Az iskola rövid idő alatt felfejlődött. Kialakult egy szakképzett tantestület és pályázatok során sikerült feljavítani az épületet és biztosítani a szakoktatáshoz szükséges eszközöket és felszereléseket. Az intézményünk névadója Zeyk Domokos, aki Bem József csapatában hadnagy, majd később századosként harcolt. Rokonságban volt a keresztúri Gyárfás családdal, és Ő hívta meg Petőfit vacsorára a Gyárfás kúriába 1849. július 30-án. 1849. július 31-én hősi halált halt a fehéregyházi csatamezőn.

Az intézmény kb. 2 ha területen fekszik, van egy főépülete, több melléképülete (tornaterem, fitnesz terem, bentlakás, műhelyek, üvegház, gazdasági épületek) és sportpályái (futball, kézilabda, röplabda, sportcsarnok,). Az első években iskolában több mint 400 tanuló, 30 szakképzett pedagógus, szakképzett óraadó tanárok, kisegítő személyek és kb.20 munkás volt. A szakképzés 20 osztályteremben, 6 laboratóriumban és 6 műhelyben zajlott, illetve a város gazdasági egységeinél, akikkel partnerek vagyunk.

Szakirányok
Szakirány leírása:

A képzés ideje: 4 év
A szak szépségei: Kreatív tanulás, esettanulmányok segítségével gyakorlati ismeretek szerzése, változatos feladatok. A diákok tagjai lehetnek az ifjú közgazdászok klubjának, ahol gyakorlati ismereteket szereznek és amelyeket kamatoztathatnak az életben.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A tizenkettedik osztály végén a szakdolgozat sikeres megvédése után a diákok szakképesítési oklevelet szereznek, ami előnyt jelent kereskedelemben betöltött állásoknál. Az érettségi diploma megszerzése után a diákok többsége tovább folytatják tanulmányaikat egyetemen és főiskolán.


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

Közgazdaságtan
Marketing
Számvitel
Áruismeret
Piacelemzés
Versenykörnyezet
Emberi erőforrás szervezés

Szakirány leírása:

A képzés ideje:

  • 3 év
  • 4 év
    A szak szépségei: A fa az ember egyik legrégebbi barátja. Gyümölcsöt, árnyékot, friss levegőt, virágot, nyugalmat ad életében, kidöntve, pedig szinte megszámlálhatatlan szebbnél szebb termék készíthető belőle. A legősibb alapanyag, amely elkíséri az embert egész életén át, a bölcsőtől a koporsóig. Sokszor próbálták már a fát helyettesíteni más anyaggal, de igazán sohasem sikerült. Egy-egy jó tulajdonságát felül lehet múlni, de összességében szinte minden anyaggal felveszi a versenyt. Az asztalos szakma sokoldalú ismereteket kíván. A faanyag jó tulajdonságain kívül ismerni kell annak hátrányait, azok kiküszöbölési lehetőségeit, a feldolgozáskor alkalmazott segédanyagok egész sorát. Jártasnak kell lenni a kézi szerszámok és a korszerű megmunkáló eszközök, gépek használatában. Ismerni kell a régi és új szerkezeti megoldásokat, és tudni kell azt megfelelő formába önteni. Az asztalos készíti a: bútorokat, ajtókat, ablakokat, kapukat, faburkolatokat (padló, fal, mennyezet), a falépcsőket, beépített szekrényeket, belső térelválasztókat, galériákat. Az asztalos szakma a legintelligensebb szakmák közé sorolható. Aki fával dolgozik, sohasem felejtheti el, hogy „élő” anyagot munkál meg, két egyforma tulajdonságú deszka nem kerül a kezébe. A nem szakszerűen előkészített faanyag még évek múlva is „dolgozik”, nem kis bosszúságot okozva ezzel a megrendelőnek. Az asztalos munkája az ősi hagyományokat és a korszerű technológiákat ötvözve teszi szebbé, barátságosabbá, hangulatosabbá az emberi környezetet.
    Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Városunkban és a környező falvakban számos kisebb-nagyobb méretű faipari cég működik. Ezek közül megemlítenénk egy néhányat: -Famos R.T., S.C. Benatti S.R.L., Vector-Com S.R.L., Comind –Lemn Marosi S.R.L, Szélmob S.R.L.- amelyekkel iskolánk partnerségi kapcsolatban van. A faipari szakon tanuló diákjaink, e cégeknél végzik az összevont szakmai gyakorlataikat, s így már diákéveik alatt lehetőségük nyílik megismerkedni, az asztalos szakma szépségeivel és buktatóval egyaránt. Azon diákokat, akik a gyakorlati tevékenység alatt megfeleltek a cég elvárásinak, tanulmányaik befejezése után szakmunkásként alkalmazzák. A partnercégek közül kiemelném a Famos RT előnyös kínálatát, aki a biztos és jól képzett munkaerő utánpótlás biztosítása érdekében a diákokkal szerződést köt, mely szerint a tanulókat tanulmányaik ideje alatt ösztöndíjba részesíti és az iskola befejezése után, munkahelyet biztosít számukra.

Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

Faipari anyagismeret, Asztalos anyagismeret, Technológiai anyagok, Műszaki rajz, A faanyag kézi megmunkálásának technológiája, A faanyag gépi megmunkálásának technológiái, A fűrészáru gyártása, Alkotóelemek megmunkálása számítógép vezérlésű gépekkel, Bútoresztétika, Gazdasági nyilvántartás a faiparban , Bútorok technikai dokumentációjának összeállítása

Szakirány leírása:

A képzés ideje: 2+2 év
A szak szépségei: Betekintést nyerhet a mindennapi használatú műszaki cikkek üzemeltetési, karbantartási szabályaiba. Elsajátíthatja a lakatos mesterség alapműveleteit, gépjármű karbantartás és gépjárművezetés alapismereteit. Két év letelte után autószerelő szakképesítést szerezhet, a tizenkettedik osztály elvégzése után az érettségi diploma mellett a szakdolgozat megvédése után technikusi diplomát is kaphat.

Azon tanulók akik gépjármű vezetési jogosítványt szeretnének szerezni, lehetőségük van helyben elvégezni a sofőriskolát és ugyanakkor anyagi kedvezményben is részesülnek.

A gyakorlati oktatás az iskola jól felszerelt műhelyeiben (lakatos műhely és autószerelői műhely) történik, ahol modern eszközök állnak rendelkezésre, amelyet a PHARE projekttel nyertünk.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Elhelyezkedhet bármely fémipari vállalatnál, munkás vagy részlegvezető minőségbe. Elhelyezkedhet autószerelő műhelyben szerelőnek, karbantartó munkásnak cégeknél és intézményeknél és ugyanakkor lehet magánvállalkozó. Az itt megszerzett diplomát az UNIO országain belül elismerik.


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

Műszaki rajz
Anyagismeret
Lakatos technológia
Méréstan
Motortan
Gépjárműismeret
Gépjárművezetés
Minőségbiztosítás
Tervezés alapelemei

Szakirány leírása:

A képzés ideje: 3 év
A szak szépségei: Kedvező természeti környezet, környezetünk megismerése és megóvása. Az egyéni és közös munka eredményének értékelése, avirágok, díszfák, díszcserjék és szobanövények életének megismerése. Traktorvezetés és mezőgazdasági gépek használatának elsajátítása. A virágkötés szépségeinek elsajátítása.
Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Üvegházi, fóliasátras és szabadtéri virágkertészetben való elhelyezkedés Keresztúr szinten. Családi vállalkozásban folytatni a szakmát. Továbbképzési lehetőségek: Nyárádszeredán, Marosvásárhelyen, Kolozsváron különböző mezőgazdasági, környezetvédelmi, bioturizmusi szakokon


Főbb tantárgyak:

A szántóföldi növények termesztése
Állattenyésztés
Mezőgazdasági gépek és berendezések
Kertészeti növények termesztése
azdálkodás és környezet
Biózöldség termesztés
Környezetvédelem

Szakirány leírása:

Képzés ideje: 4 év
A szak szépségei: Ruhára, cipőre, kiegészítőkre ugyanolyan szükségünk van, mint élelemre és ivóvízre. A jó megjelenés velejárója az öltözék. Ma a divat után szaladva mindenféle ránk nem való és viselhetetlen ruhadarabot magunkra aggatunk. Az öltözködésnek is vannak szabályai. A jó ízlésű ember idegenkedik a hivalkodástól és a kirívótól. A csinos öltözet, a megfelelő kiegészítők művészien megkomponált képet juttatnak eszünkbe, ahol minden a helyén van. Mindezt elsajátíthatod, ha iskolánkba jelentkezel. Ugyanakkor megtanulhatod az ízléses ruhák, kiegészítők elkészítésének csínját-bínját is. Látóköröd, ízlésed, képzelőerőd fejlesztését tartjuk szem előtt szakmai kirándulásaink megszervezésekor.
Elhelyezkedési lehetőségek: Városunkban és a környező falvakban számos kisebb-nagyobb ruhaipari és cipőipari egység működik. Ezek közül említeném meg a SC Conlog SRL-t, a SC Dinamic SRL-t, a SC Calzaturificio Simo’R SRL-t, a Törekvés Kisipari Szövetkezetet. A Conlog vállalattal, a CJD Domus közreműködésével, különleges gyakorlati képzést végzünk, amely a szakma jobb elsajátításán kívül anyagi előnyökkel is jár a tanulók részére. Lényege elsősorban a termelésre való jobb felkészülés.


Helyek száma: 30

Főbb tantárgyak:

textil és bőripari anyagismeret
általános textil és bőripari technológia
ruhaipari termékek tervezése
bőripari termékek (lábbeli, bőrdíszmű, táskák, övek, kiegészítők) tervezése
technológiai ismeretek
környezetvédelem
minőségbiztosítás
gazdasági alapismeretek
forma és divattervezési alapismeretek