Eötvös József Szakközépiskola

Cím: 535600 Székelyudvarhely, Tompa László utca 12. szám, Hargita megye, Románia
Telefon: +40-266-218017
Fax: +40-266-218017

Az iskola a város központi részén helyezkedik el, a „Székelytámadt” vár területén. Az egykor itt lévő kolostort próbálta várrá alakítani Báthori István erdélyi vajda. Az építkezések 1490-92 között lehettek. A mai állapotban látható várat János Zsigmond fejedelem építette 1562-1565 között az ellene fellázadt székelyek megfékezésére és így több évtizeden át a fejedelemi elnyomó hatalom támaszaként szolgált. Az 1562-es székely felkelés után ez a vár – ettől kezdve “Székelytámadt vár “ csúfított néven – próbálta féken tartani az ősi szabadságukat követelő székely köznépet.
Az iskola épületében, amely építése 1890/1891-ben fejeződött be, Meiner Károly budapesti műépítész tervei szerint, a Magyar Királyi Főreáliskola, 1918-1938 között a Kő- és Agyagipari Szakközépiskola működött. Intézményünk tulajdonképpeni elődje, a Kertészeti Műszaki Középiskola 1948-ban jött létre, amely az 1954/55-ös tanévtől átalakult Gyümölcstermesztési Műszaki Középiskolává. Ez később egybeolvadt a Mezőgazdasági Könyvelési Műszaki Középiskolával.
Az intézmény 1998-ban vette fel báró Eötvös József nevét, aki népiskolák létesítését szorgalmazta, ő hagyta jóvá az iskola építését is.
Középiskolánk, a rendszerváltás után is megtartotta főbb oktatási szakterületeit, a tanulólétszám pedig 500 diák körül alakul. Az oktató-nevelő tevékenység 44 tanerő (tanár, mérnök és oktatómester) irányításával történik, 23 fős kisegítő személyzettel. Az elméleti és gyakorlati oktatást szolgálja a 17 tanterem, a 11 szaklaboratórium, az autószerelő műhely és a tangazdaság. A képzés úgy szakközépiskolai, mint szakmunkásképző szinten zajlik. Szakjaink a következők: könyvvitel, szállítástechnika, autóvillamosság, mechatronika, környezetvédelem, falusi vendéglátás, állategészségügy, élelmiszeripar. Az intézmény keretében hivatásos sofőriskola is működik. A tanulók B kategóriájú gépjárművezetői jogosítványt szerezhetnek, és lehetőségük van Európai Számítógép-kezelői Jogosítvány birtokába is jutni. Az iskola két alkalommal kapcsolódott be a Phare programba, amellyel sikerült gazdagítani az anyagi felszereltséget. Iskolaalapítványunk több nyertes pályázata segíti a kollégiumi tanulóink lakhatási feltételeit, ösztöndíjakkal támogatja, jutalmazza az éltanulókat.
Végzős diákjaink közül néhányan tovább folytatják tanulmányaikat felsőfokú tanintézményekben, legtöbbjük viszont az iskola elvégzése után, képzésüknek megfelelő szakterületen helyezkedik el.
A jövőben az autós, az élelmiszeripari és a mezőgazdasági szakmák fogják képezni iskolánk alappilérét. A szaktantárgyak oktatásához elengedhetetlenek az egyes szakterületekhez tartozó felszerelések. Próbálunk minden lehetőséget kihasználni, helyi és állami forrásokat találni, valamint pályázatok útján fejleszteni az iskola épületét, a szaklaboratóriumokat és azok eszközökkel való ellátását.

Szakirányok
Szakirány leírása:

szakközépiskola, 4 év

Az erőteljesen megnövekedett áru- és személyszállítás jól felkészült szakembereket igényel. Az ehhez szükséges tudást szaktermeinkben, tanműhelyünkben, autóinkkal sajátíthatják el azok, akik ebbe az osztályba iratkoznak. A szállítástechnika szaktantárgyai specifikus ismereteket kívánnak átadni az autóvezetés, áruszállítás, logisztikai tevékenységek elméleti és gyakorlati ismereteire vonatkozóan.


Helyek száma: 24

Első bejutási média: 7,41

Utolsó bejutási média: 5,62
Szakirány leírása:

szakközépiskola, 4 év

Napjainkra a fémipar Székelyudvarhely egyik legerősebb ágazatává fejlődött. A modern technológiákkal történő fémmegmunkálás korszerű ismeretekkel bíró szakembereket igényel. Partnerségi szerződésünk van több olyan céggel is, amelyeknél a gyakorlati idő alatt el lehet sajátítani a mechatronikai alapismereteket. Az elmúlt években erről a szakról több diákunk is sikeresen felvételizett és egyetemi képesítést szerzett a mechatronika karon.


Helyek száma: 12
Szakirány leírása:

szakközépiskola, 4 év


Helyek száma: 12
Szakirány leírása:

szakközépiskola, 4 év

Akit érdekelnek a háziállatok, szeretné megtanulni az állattenyésztés, állatgondozás, -ápolás eljárásait, a beteg állatok kezelésének fortélyait, az állategészségügyi szakosztály a megfelelő hely lehet számára. A gyakorlati oktatást a városban és környékén levő állatorvosokkal közösen igyekszünk biztosítani.

Az állategészségügyi szak kitűnő lehetőséget nyújt mind az állategészségügyi technikusi, mind pedig az állatorvosi pályát választók számára. Ezen a szakon elsajátítható az a tudás, mellyel egy állategészségügyi körzetben vagy egy rendelőben is megállja a helyét a diák.


Helyek száma: 24

Első bejutási média: 7,47

Utolsó bejutási média: 5,89
Szakirány leírása:

szakközépiskola, 4 év

Az élelmiszeripari analitikus technikusok négy év alatt megismerhetik az élelmiszerek és nyersanyagaik összetevőit, összetételét, az élelmiszeripari eljárásokat, berendezéseket, az élelmiszeripart kiszolgáló laboratóriumi munka alapjait. Elsajátíthatják azokat a szakmai ismereteket, amelyek az élelmiszeripari nyersanyagok, félkész és késztermékek analitikai vizsgálatának megszervezéséhez és elvégzéséhez szükségesek. Megismerik a mért adatok elsődleges feldolgozását, a kapott eredmények alapján az élelmiszerek minősítését. Képessé válnak a középszintű élelmiszeranalitikai vezetői feladatok ellátására, valamint lehetőségük lesz felsőfokú szakirányban továbbtanulni.


Helyek száma: 24
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év

Ennek a 3 éves szakoktatásnak a keretében pékipari képesítést lehet szerezni.

Ehhez szakképzett oktatókkal, szaktermekkel rendelkezünk. A szakvizsgára való felkészüléshez rendelkezünk minden szükséges laboratóriumi eszközzel, berendezéssel. Emellett az élelmiszeripari cégekkel jó kapcsolatban állunk, így diákjainknak megfelelő gyakorlatozási lehetősége van a termelői szférában is.


Helyek száma: 24

Első bejutási média: 6,07

Utolsó bejutási média: 3,20
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év

A VIII. osztályt végzett tanulók számára lehetőség van 3 éves szakiskola keretében autószerelői szakképesítést szerezni. Az alapvető ismereteket iskolánk tanműhelyében sajátíthatják el a tanulók. Pályázati forrásokból sikerült ellátni az autós műhelyünket a legszükségesebb modern oktatási eszközökkel. Úgy tapasztaljuk, hogy az autós műhelyekben folyamatosan igény van szakemberekre. Az oktatás elvégzése után jó eséllyel lehet munkahelyet találni a szakmában.


Helyek száma: 24

Első bejutási média: 7,00

Utolsó bejutási média: 5,47
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év

A VIII. osztályt végzett tanulók számára lehetőség van 3 éves szakiskola keretében autószerelői szakképesítést szerezni. Az alapvető ismereteket iskolánk tanműhelyében sajátíthatják el a tanulók. Pályázati forrásokból sikerült ellátni az autós műhelyünket a legszükségesebb modern oktatási eszközökkel. Úgy tapasztaljuk, hogy az autós műhelyekben folyamatosan igény van szakemberekre. Az oktatás elvégzése után jó eséllyel lehet munkahelyet találni a szakmában.


Helyek száma: 24
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év

A három év során megismerkedhetnek a szőlő-, a gyümölcs-, virág- valamint a zöldségtermesztéssel kapcsolatos szaporítási, gondozási és fenntartási feladatok szakszerű elvégzésével. A mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő növénnyel, illetve annak valamilyen részével. Ezért fontos, hogy tisztában legyenek a termesztett növény külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataival, a növények és környezetük kapcsolatával. Elsajátíthatják azokat az éghajlattani és talajtani ismereteket, amelyek birtokában képesek megalapozni a kertészeti növények termesztését befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárásokat. Megtanulhatják alkalmazni az eredményes termesztéshez nélkülözhetetlen növényvédelemi és környezetvédelemi eljárásokat.


Helyek száma: 12
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év


Helyek száma: 12