Eötvös József Szakközépiskola

Cím: 535600 Székelyudvarhely, Tompa László utca 12. szám, Hargita megye, Románia
Telefon: +40-266-218017
Fax: +40-266-218017

Az iskola a város központi részén helyezkedik el, a „Székelytámadt” vár területén. Az egykor itt lévő kolostort próbálta várrá alakítani Báthori István erdélyi vajda. Az építkezések 1490-92 között lehettek. A mai állapotban látható várat János Zsigmond fejedelem építette 1562-1565 között az ellene fellázadt székelyek megfékezésére és így több évtizeden át a fejedelemi elnyomó hatalom támaszaként szolgált. Az 1562-es székely felkelés után ez a vár – ettől kezdve “Székelytámadt vár “ csúfított néven – próbálta féken tartani az ősi szabadságukat követelő székely köznépet.
Az iskola épületében, amely építése 1890/1891-ben fejeződött be, Meiner Károly budapesti műépítész tervei szerint, a Magyar Királyi Főreáliskola, 1918-1938 között a Kő- és Agyagipari Szakközépiskola működött. Intézményünk tulajdonképpeni elődje, a Kertészeti Műszaki Középiskola 1948-ban jött létre, amely az 1954/55-ös tanévtől átalakult Gyümölcstermesztési Műszaki Középiskolává. Ez később egybeolvadt a Mezőgazdasági Könyvelési Műszaki Középiskolával.
Az intézmény 1998-ban vette fel báró Eötvös József nevét, aki népiskolák létesítését szorgalmazta, ő hagyta jóvá az iskola építését is.
Középiskolánk, a rendszerváltás után is megtartotta főbb oktatási szakterületeit, a tanulólétszám pedig 500 diák körül alakul. Az oktató-nevelő tevékenység 44 tanerő (tanár, mérnök és oktatómester) irányításával történik, 23 fős kisegítő személyzettel. Az elméleti és gyakorlati oktatást szolgálja a 17 tanterem, a 11 szaklaboratórium, az autószerelő műhely és a tangazdaság. A képzés úgy szakközépiskolai, mint szakmunkásképző szinten zajlik. Szakjaink a következők: könyvvitel, szállítástechnika, autóvillamosság, mechatronika, környezetvédelem, falusi vendéglátás, állategészségügy, élelmiszeripar. Az intézmény keretében hivatásos sofőriskola is működik. A tanulók B kategóriájú gépjárművezetői jogosítványt szerezhetnek, és lehetőségük van Európai Számítógép-kezelői Jogosítvány birtokába is jutni. Az iskola két alkalommal kapcsolódott be a Phare programba, amellyel sikerült gazdagítani az anyagi felszereltséget. Iskolaalapítványunk több nyertes pályázata segíti a kollégiumi tanulóink lakhatási feltételeit, ösztöndíjakkal támogatja, jutalmazza az éltanulókat.
Végzős diákjaink közül néhányan tovább folytatják tanulmányaikat felsőfokú tanintézményekben, legtöbbjük viszont az iskola elvégzése után, képzésüknek megfelelő szakterületen helyezkedik el.
A jövőben az autós, az élelmiszeripari és a mezőgazdasági szakmák fogják képezni iskolánk alappilérét. A szaktantárgyak oktatásához elengedhetetlenek az egyes szakterületekhez tartozó felszerelések. Próbálunk minden lehetőséget kihasználni, helyi és állami forrásokat találni, valamint pályázatok útján fejleszteni az iskola épületét, a szaklaboratóriumokat és azok eszközökkel való ellátását.

Szakirányok
Szakirány leírása:

szakközépiskola, 4 év

Az erőteljesen megnövekedett áru- és személyszállítás jól felkészült szakembereket igényel. Az ehhez szükséges tudást szaktermeinkben, tanműhelyünkben, saját autóparkunkban sajátíthatják el azok, akik ebbe az osztályba iratkoznak.
Iskolánkban hivatásos sofőriskola működik. Az autós profilon tanuló diákjaink kedvezményesen szerezhetnek iskolánkban B kategóriás gépjármű vezetői jogosítványt.


Helyek száma: 28

Első bejutási média: 7,41

Utolsó bejutási média: 5,62
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év


Helyek száma: 14
Szakirány leírása:

szakközépiskola, 4 év

Akit érdekelnek a háziállatok, szeretné megtanulni az állattenyésztés, állatgondozás, -ápolás eljárásait, a beteg állatok kezelésének fortélyait, az állategészségügyi szakosztály a megfelelő hely lehet számára.


Helyek száma: 28

Első bejutási média: 7,47

Utolsó bejutási média: 5,89
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év

A VIII. osztályt végzett tanulók számára lehetőség van 3 éves szakiskola keretében autószerelői szakképesítést szerezni.


Helyek száma: 28

Első bejutási média: 7,00

Utolsó bejutási média: 5,47
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év


Helyek száma: 14
Szakirány leírása:

szakiskola, 3 év

Ennek a 3 éves szakoktatásnak a keretében pékipari képesítést lehet szerezni. Ehhez szakképzett oktatókkal, szakemberekkel rendelkezünk. az élelmiszeripari cégekkel jó kapcsolatban állunk, így diákjainknak megfelelő gyakorlatozási lehetősége van.


Helyek száma: 28

Első bejutási média: 6,07

Utolsó bejutási média: 3,20