Református Kántor- és Tanítóképző Intézet

Cím: Marosvásárhely, Forradalom utca (str. Revoluției) 6 sz., Maros megye, Románia
Telefon: +40 265 215 278
Honlap: www.ktkf.ro/

Nappali tagozat:

 1. Típus kérés (amit a beiratkozás alkalmával töltenek ki a titkárságon)
 2. Önéletrajz (kézzel írott)
 3. Lelkészi ajánlólevél és konfirmáció igazolás (reformátusok, unitáriusok, evangélikusok)
  Lelkészi ajánlólevél és bérmálási igazolás (római katolikusok)
 4. Motivációs levél (max. 2000 karakter) - diakónia szak
 5. érettségi bizonyítvány (eredeti és hitelesített másolata)
 6. Törzskönyvi kivonat másolat
 7. Személyi igazolvány másolat
 8. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti és másolata)
 9. A körzeti vagy községi orvosi rendelő által kiállított egészségügyi igazolás
 10. Beiratkozási díj
  Levelező tagozat:
 11. Típus kérés (amit a beiratkozás alkalmával töltenek ki a titkárságon)
 12. Önéletrajz (kézzel írott)
 13. Lelkészi ajánlólevél és konfirmáció igazolás (unitáriusok, reformátusok - kántor és diakónia szak)
 14. Motivációs levél (max. 2000 karakter) - diakónia szak
 15. érettségi bizonyítvány (eredeti és hitelesített másolata)
 16. Törzskönyvi kivonat másolat
 17. Személyi igazolvány másolat
 18. Születési anyakönyvi kivonat (eredeti és másolata)
 19. Házasságlevél másolata
 20. A körzeti vagy községi orvosi rendelő által kiállított egészségügyi igazolás
 21. Beiratkozási díj
Egyetemi karok
Kar leírása:
 • Tanító-óvodapedagógus szak: 15 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év, amelyet egy gyakornoki év követ. Az alapképzés mellett lehetőség van ember- és társadalom, valamint ének-zene műveltségterületi és egyházi, kántor-énekvezéri szakosodásra református, római katolikus, unitárius és evangélikus felekezetűek részére.
 • Református kántor szak: 5 tandíjmentes hely. A képzés időtartama 3 év.
Kar leírása:
 • Tanító-óvodapedagógus szak: 25 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 4 év, kéthetenként sorra kerülő hétvégi konzultációkkal. Erre a szakra különösen a középfokú pedagógiai végzettséggel rendelkezők, valamint szakképzettség nélkül oktató pedagógusok jelentkezését várják.
Kar leírása:
 • Református kántor szak: 10 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelenkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek református kántori szolgálatra.
 • Unitárius kántor szak: 5 költségtérítéses hely. A képzés időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy kántornak készülő jelentkezőket várja. A hallgatók posztliceális rendszerben képesítést nyernek unitárius kántori szolgálatra.