SZÉK – Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ

Cím: Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1., Hargita megye, Románia
Telefon: +40 769-019 383
Honlap: szek.ro/
Egyetemi karok
Kar leírása:

Képzés teljes neve: Közgazdász képzés kereskedelem-marketing alapszakon (BSc), E-business specializáció

Képzési forma: hétvégi oktatás

Képzési idő: 6 félév - 210 kreditpont + 1 félév szakmai gyakorlat

Az oktatás nyelve: Az oktatás magyar nyelven folyik. Egyes szaktantárgyak esetén az oktatás nyelve angol, illetve román.

A képzés célja:
A vállalkozói szféra számára üzlettudományi szempontból felkészült, a kereskedelem és marketing területén új trendeket, eljárásokat és technikákat ismerő szakemberek képzése, akik ismereteiket a gyakorlatban önállóan alkalmazni tudják, magas színvonalú idegen nyelvi ismeretekkel és jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, és képesek szakismeretük folyamatos és magasabb szintű megújítására.


Főbb tantárgyak:

Közgazdaságtani, módszertani ismeretek, társadalomtudományi és általános üzlettudományi ismeretek mellett a szak főbb tárgyai: marketingkutatás, marketingtervezés, online marketingkommunikáció, médiagazdaságtan, vállalati pénzügy, kereskedelemi vállalatok gazdaságtana, kereskedelmi logisztika, zöldmarketing, vezetés és szervezés, e-kereskedelem, üzleti és PR kommunikáció, gazdasági szaknyelv, környezetgazdaságtan, emberi erőforrás menedzsment, értékesítési- és külkereskedelmi technikák.


Elhelyezkedési lehetőségek:

Minden vállalkozás alapfunkciói között megtalálható az értékesítés és a marketing, így végzős hallgatóink felvevő piaca a teljes vállalkozói kör kis- és középvállalkozások, a gazdaság minden ágában, de kiemelten a kereskedelemben és szolgáltatásban.

Kar leírása:

Képzési forma: hétvégi oktatás

Képzési idő: 6+1 félév - 210 kreditpont

Az oktatás nyelve: magyar (román és angol szaknyelv)

A képzés célja:
A képzés célja olyan környezettudatos gazdálkodói szemléletű szakemberek képzése, akik felelősségteljesen képesek gazdálkodni a természeti és pénzügyi vagyonnal, akik az erdőt, mint gazdasági entitás kezelik és fenntartható gazdálkodást képesek folytatni vele. Az erdő tekintetében figyelembe veszik a kitermelhető fa mellett a többi gazdasági potenciált is, mint például az erdei gyümölcsök, gomba, méhészet, és ugyanakkor az alternatív energetikai és a turisztikai hasznosítási lehetőségeket is.


Főbb tantárgyak:

A képzés tananyaga felöleli egyrészt a Székelyföldre jellemző természeti környezet alapszintű ismeretét a talajtól az állatfajokig, a növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás alapjait, de különösen az erdők működését és művelését, másrészt a gazdasági folyamatok és törvényszerűségek megismerését és kiszámítását romániai és európai jogi keretek között. A szakmai tudás mellett hangsúly kapnak az informatikai és pályázatírási ismeretek is.
A hallgatók tanulmányaik első évében alapozó tantárgyakkal ismerkednek, pl. mikro- és makroökonómia, pénzügy, jogi ismeretek. Ezt követően kerül sor a szakmai ismeretek elsajátítására, mint agrárismeretek (legelőgazdálkodás, állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet), agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika és környezetpolitika, szaktanácsadás, pénzügy és számvitel, mezőgazdasági üzemtan, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing), erdőgazdálkodási ismeretek (erdőművelés és telepítés, vadgazdálkodás, fagazdálkodás, erdővédelem), regionális, vidékfejlesztési és természetvédelmi ismeretek (regionális gazdaságtan, vidékfejlesztés, területi és projekttervezési ismeretek).


Elhelyezkedési lehetőségek:

A jövőt illetően megsokszorozódnak azok a feladatok, amelyek igénylik a gazdasági- és vidékfejlesztési ismeretekkel rendelkező diplomás szakembereket. A végzettek leendő munkahelyeiként – a teljesség igénye nélkül – jelölhetők meg: agrárvállalkozások, pénzintézetek, önkormányzatok, területfejlesztési tanácsok, közbirtokosságok, magán és állami erdészetek, fakitermelő és feldolgozó vállalatok, területfejlesztés szakigazgatási szervei, vidékfejlesztésben érintett alapítványok, helyi szerveződésű társadalmi szervezetek, érdekképviseletek, kistérségi társulások, tervező intézmények.

Kar leírása:

Negyedik félévben választható szakirányok:

  • Divattermék technológia
  • Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia
    Képzési forma: hétvégi oktatás

Képzési idő: 6+1 félév - 240 kreditpont

Az oktatás nyelve: Az oktatás magyar nyelven folyik. Egyes tantárgyakat lehetőség van angol, illetve román nyelven tanulni.

A képzés célja:
A könnyűipari mérnöki szakon végzettek képesek a szakirányuknak megfelelő területen termékek tervezésére, gyártási folyamatok előkészítésére, irányítására és minden ezekkel összefüggő feladatra. Tudásukat a kapcsolódó alkalmazási területeken, például a kereskedelemben vagy akár az új mérnökgenerációk oktatásában is hasznosíthatják.


További információk:mutf.ro/index.php/explore-2/kepzes

Főbb tantárgyak:

A képzés a természettudományos alapismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia) mellett olyan gazdasági és humán ismereteket is nyújt, mint a közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment, EU-ismeretek. A szakmai törzsanyag részét olyan szaktudás alkotja, mint a műszaki ábrázolás, könnyűipari méréstechnika, gépszerkezetek, informatika és alkalmazott számítástechnika, automatizálás, termelési és kiegészítő folyamatok, könnyűipari anyagok, műveletek és technológiák, minőségirányítás, környezetvédelem, munkavédelem., valamint az egyes szakirányok specifikus tárgyai.


Elhelyezkedési lehetőségek:

A könnyűipari mérnökök munkájára számos iparág tart igényt, például a nyomdaipar, a bőr- és bőrfeldolgozó ipar vagy a textil- és konfekcióipar. Emellett a minőségbiztosítás területén is foglalkoztatnak könnyűipari mérnököket.
A végzettek munkát vállalhatnak a műszaki-gazdasági ágazat kis- és közép-vállalkozásainál, de a multinacionális cégek műszaki-gazdasági szakembereiként is megállják majd helyüket. Tevékenységükre a teljes termék-előállítási folyamatban (kutatás, tervezés, értékesítés, gyártás-előkészítés, irányítás) szükség van.