Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Temesvár

Cím: Temesvár, Calea Aradului nr.119, Timis megye, Románia
Telefon: +40 256 277 001; +40 256 277 009; +40 256 277 122
Fax: +40 256 200 296
Honlap: usab-tm.ro/
 • érettségi diploma vagy azzal egyenértékű diploma
 • középiskolai jegyek törzskönyvi kivonata (foaia matricolă) a középiskolai évek átlagával
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata
 • orvosi igazolás
 • fénymásolat a személyazonossági igazolványról
 • 3 db személyazonossági igazolvány típusú fénykép
 • beiratkozási formanyomtatvány (titkárságról igényelhető)
 • a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta
 • irattartó (dosar)
 • igazolás a hallgatói jogviszonyról abban az esetben, ha a jelentkező már hallgatója egy másik egyetemnek
 • ha a jelentkező az első egyetemet befejezte, szükséges az eredeti (hitelesített másolata) egyetemi diploma
Egyetemi karok
Kar leírása:

Választható szak: Állatorvosi

A képzés időtartama: 12 félév

Kar leírása:

Választható szakok:

 • Állattenyésztés
 • Mezőgazdasági biotechnológiák

A képzés időtartama: 8 félév

Kar leírása:

Választható szakok:

 • Élelmiszer-ipari mérnöki
 • Élelmiszer-ipari termékellenőrzés
 • Természetes élelmiszer-ipari kivonatok és adalékok
 • Fogyasztó- és környezetvédelem

A képzés időtartama: 8 félév

Kar leírása:

Választható szakok:

 • Tájrendészet
 • Kertészmérnöki
 • Genetika mérnöki
 • Erdőmérnöki

A képzés időtartama: 8 félév

Kar leírása:

Választható szakok:

 • Mezőgazdasági gazdaságmérnöki
 • Mérnökség és menedzsment a közellátásban és falusi turizmusban
 • Mérnökség és menedzsment a turizmusiparban

A képzés időtartama: 8 félév

Kar leírása:

Választható szakok:

 • Agrármérnöki
 • Növényvédelem
 • Mezőgazdasági környezetmérnöki
 • Biológia
 • Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépek és berendezések
 • Földméréstan és kataszter

A képzés időtartama: a Biológia szakon 6 félév, a többi szakon 8 félév