Pályázat Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzős gyógyszerész hallgatói számára – SZINFOTOUR — Székelyudvarhelyi Ifjúsági és Turisztikai Információs és Tanácsadó Iroda

Pályázat Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzős gyógyszerész hallgatói számára

  2019. február 12.

Dr. Formanek Gyula emlékdíj

Az Erdélyi Múzeum–Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EMEOGySz) pályázatot ír ki a 2018-2019-es tanévre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzős gyógyszerészhallgatói számára.

A pályázat a néhai Dr. Formanek Gyula emlékét őrzi, aki a Gyógyszerészeti Kar tanszékvezető tanára volt. 1962-től a Gyógyszerészeti ügyvitel, mai modernebb kifejezéssel gyógyszerészeti marketing és a Gyógyszerészeti törvénykezés tantárgyak előadásait és gyakorlatait oktatta nyugdíjazásáig, 1997-ig.

A pályázat a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karán magyarul tanuló, és kiemelkedő eredménnyel rendelkező, végzős hallgatóját kívánja jutalmazni és támogatni.

Az emlékdíj odaítélése pontozásos alapon történik. Csak az egyetemi évek alatti tevékenység számít.

A megpályázásához a következő dokumentumokat kell benyújtani:

szakmai önéletrajz,
igazolás az V. éves gyógyszerészhallgatói státuszról,
a pontozólapon (1. melléklet) megjelenő dokumentumok.
A díj értéke: 300 amerikai dollár.

A pályázat leadásának határideje: 2019. április 30.
A pályázat leadásának módja:

személyesen az EMOGySz székházban, vagy
ajánlott küldeményként az EMOGySz székház címére.
A pályázat elbírálása:

Pontozási kritériumok: lásd 1. melléklet
Egyenlő pontszám esetén a négy egyetemi év átlagjegye a döntő
A bíráló bizottság tagjai: Dr. Buchwald Amy (dr. Formanek Gyula tanár lánya), Prof. Dr. Tőkés Béla, Prof. Dr. Sipos Emese
A pályázat elbírálásának időtartama: 2019. május 1- 2019. május 31.

Eredményhirdetés: az EMEOGYSZ honlapján. Az eredmény nem fellebbezhető!

A díjátadásra (díszoklevél és 300 dollár) évente egyszer, az egyetemi ballagási ünnepségen kerül sor.

További információk: http://www.emeogysz.ro/palyazatok/Formanek_2018.php