KJI Esszépályázat felhívás 2019 – SZINFOTOUR — Székelyudvarhelyi Ifjúsági és Turisztikai Információs és Tanácsadó Iroda

KJI Esszépályázat felhívás 2019

  2019. március 12.

A KISEB BSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET 2019. ÉVI ESSZÉPÁLYÁZATA

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és
kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

 1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.
 2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.
 3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Pályázni bármely, a kisebbségvédelmet érintő írással lehet, különös tekintettel az alábbi
témákra:
a) Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság - Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?
b) Az igazságszolgáltatás függetlensége, különös tekintettel a kisebbségi ügyekre
c) Kettős állampolgárság problematikája, különös tekintettel a szlovákiai, illetve ukrajnai szabályozásokra
d) Ombudsmanok szerepe a kisebbségi jogvédelemben (illetve a Vajdaság esetén a tartományi jogvédő szerepe)
e) Civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben
f) Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában
g) Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban
h) Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
i) Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció, és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái
j) Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?
k) Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája
l) A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában
m) Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára
n) Kisebbségvédelem a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában?
o) Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában?
p) Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem
q) Kisebbségi ügyek az Európai Parlament Szakbizottságai előtt
r) Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói
s) A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében
t) Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága
u) Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?
v) Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz
w) Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai
x) Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?

A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk.
A pályázatokra vonatkozó formai követelményeket lásd a csatolmányban.

 1. A pályázat beküldésének módja:
  A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a jogvedo.intezet@kji.hu címre.
 2. Máshol már megjelent pályamunkákat nem fogadunk be!
 3. Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.
 4. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.
 5. A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2019. május 31-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és hozzáadott értéke alapján.
 6. A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelenítheti az Intézet köteteiben. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására.
 7. A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.
 8. A díjazás mértéke:
  I. helyezés: 110.000 HUF
  II. helyezés: 90.000 HUF
  III. helyezés: 70.000 HUF.

A Kuratórium tagjai különdíjat vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

 1. A díjazottak az elismerő oklevelet ünnepélyes keretek között vehetik át a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2019 nyarán szervezett nyári egyetemeken. Személyes részvétel akadályoztatása esetén, kérés alapján, postai úton kézbesítjük az oklevelet.

Budapest, 2019. január 30.