Informatikai képzés a Bányai János Műszaki Szakközépiskolában – SZINFOTOUR — Székelyudvarhelyi Ifjúsági és Turisztikai Információs és Tanácsadó Iroda

Informatikai képzés a Bányai János Műszaki Szakközépiskolában

NFORMATIKAI KÉPZÉS A BÁNYAI JÁNOS MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

A 2020 – 2021-es tanévben az iskola ingyenes technikusi , posztlíceális oktatást indít líceumot
végzetteknek, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e érettségi diplomával vagy nem.
A posztliceális oktatás Segédprogramozó (Analist programator) képzést nyújt.

Előnyök:
 az oktatás másfél éves (3 félév)
 az órák délután vannak, így az is részt vehet az órákon, aki mellette dolgozik
 a heti órák száma csökkentett
 az órákon főleg a gyakorlati és elméleti szakoktatáson van a hangsúly
 az informatika szakterület folyamatosan terjeszkedik Romániában, a szakemberek nagyon keresettek
 végzőseink el tudnak majd helyezkedni közintézményeknél és magánvállalkozásoknál
 az elsajátított ismeretek nagyon hasznosak azok számára, akik később egyetemre mennek

Erősségek:
 nagy tapasztalattal rendelkező informatikus tanárok
 megfelelő felszerelés: két informatika labor, a legújabb számítástechnikával ellátva

Ki iratkozhat be?
 Líceumot végzettek, érettségi diplomával, vagy anélkül, kortól függetlenül

Beiratkozás
 az iskola titkárságán, további információk a 0266 218 428-as telefonszámon
 szükséges iratok : születési bizonyítvány és személyi igazolvány másolat , anyakönyvi kivonat
(Foaia matricol másolat , ha van érettségi oklevél ,családi orvostól orvosi igazolás
 a helyek száma korlátozott!

Tantárgyak I évben (2 szemeszter)
Modulul I: Comunicare profesionala in limba moderna - Limba engleză sau germana
Modulul II: Comunicare profesională
Modulul III: Managementul calității
Modulul IV: Sisteme de calcul şi reţele de calculatoare
Modulul V: Proiectarea algoritmilor
Modulul VI: Limbaje de programare
Modulul VII: Programare modulară
Modulul VIII: Metode şi tehnici clasice de programare
Modulul IX: Programarea orientată obiect

Modulul X: Conceperea produselor multimedia
Modulul XI: Crearea site-urilor Web
Modulul XII: Baze de date

Tantárgyak II évben - 1 félév
Modulul I: Modelarea sistemelor informatice
Modulul II: Proiectarea sistemelor informatice
Modulul III: Implementarea sistemelor informatice
Modulul IV: Managementul proiectelor

Az oktatás magyar nyelven történik.